Ernst Baasland anker ikke konkursdom

Biskop Ernst Baasland har bestemt seg for ikke å anke konkursdommen inn for Høyesterett.