Prisfall gjør at jordbruksforhandlinger avbrytes

Justeringsforhandlingene mellom staten og landbruksorganisasjonene er avbrutt etter at Yara og FK Agri har vedtatt å senke prisen på kunstgjødsel med om lag 5 prosent.