Stortingspensjonist har 84 millioner i formue

Av de seks stortingspensjonistene som skal ha fått utbetalt for mye pensjon, var det Magnus Stangeland som tjente mest i fjor med en inntekt på vel 1,2 millioner kroner.