Mener utjevning av bensinprisen ikke skader miljøet

En utjevning av bensinprisene vil ikke ha en negativ miljøeffekt, snarere tvert imot, ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI).