• REUTERS/Wahdat

– Imamer ville verve selvmordsbombere i Norge

Flere personer som har søkt asyl i Norge, og deretter plassert på asylmottak, er forsøkt vervet til selvmordsaksjoner i Afghanistan.