Tungolje kan bli forboden

Tung og seintflytande bunkersolje, som nå tilgriser strendene rundt Fedje, kan bli forboden å bruka som drivstoff i framtidas skip.