• Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil innføre rushtidsavgift.

Varsler dyrere bomring i rushtiden