Ingen unnskyldning for radonslurv

Nye tall fra Statens strålevern viser at ett av ti norske nybygg inneholder radonkonsentrasjoner over lovlig grenseverdi. Tallene skuffer byggvareleverandører.