Ulv GPS-merket i Rendalen

Både helikopter og bakkemannskaper deltok da en hannulv mandag ble merket med GPS-sender.