Demokrati og Jesus-skole

Lekfolkene styrker innflytelsen i Den norske kirke, og neste år blir det også direkte valg til bispedømmerådene. Blir det for mye demokrati?