Aps EU-kritikere vil ikke utfordre EØS-avtalen

Arbeiderpartiets EU-kritiske venstreside vil ikke utfordre EØS-avtalen og vil derfor ikke støtte et krav om veto mot EUs tjenestedirektiv.