På tå hev etter satellittkollisjon i rommet

I 750 kilometers høyde over Sibir dundret to satellitter inn i hverandre tirsdag. Romsøppelet etter kollisjonen kan føre til flere satellittkollisjoner og være en fare for mennesker i rommet.