• 70 prosent av Norges politidistrikter har siden 2008 fått færre politifolk til disposisjon. Jarle Aasland

Færre politifolk i 19 av 27 politidistrikter

70 prosent av Norges politidistrikter har siden 2008 fått færre politifolk til disposisjon, til tross for regjeringens mål om å øke bemanningen.