Skredrammede på Byneset får flytte tilbake

Nesten alle de 35 skredrammede beboerne på Byneset i Trondheim får flytte hjem.