Brende beklager språklig griseri

Miljøvernminister Børge Brende beklager at Miljøverndepartementet har sendt ut et brev som førte til klage fra nynorskfolk — med påstand om "språkleg griseri".