• Studentboliger på UiS. Fredrik Refvem

Høyre vil la private bygge studentboliger

Private aktører i studentboligbransjen vil skape mer dynamikk og innovasjon, mener Høyres Michael Tetzschner, som vil slippe til private utbyggere av studentboliger.