Blitz med «Det store bryllupshælvete»

Arrangementet «Det store bryllupshælvete» pågikk med mange decibel, men i full fordragelighet. Pilestredet ved Blitz-huset var lovlig avsperret for anledningen, og ikke en snut var å se.