Vil ha mer penger for å bli bygdepoliti

Studentene i Politiets Fellesforbund tror høyere økonomisk støtte kan øke rekrutteringen til politiet i distriktene.