Nye tiltak skal hindre usaklig prisdiskriminering i matbutikkene

Vi skal den usunne konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen til livs, sier næringsminister Vestre. Han foreslår tiltak mot usaklig prisdiskriminering.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) la tirsdag fram forslag til hvordan konkurranseforholdene i dagligvarebransjen kan bedres.
  • NTB – Isabel Bech / André Lorentsen
Publisert: Publisert:
– Vi skal den usunne konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen til livs, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Vi foreslår i dag nye tiltak for å øke konkurransen og forhåpentlig bidra til lavere priser. Jeg mener for alvor at vi skal den usunne konkurransesituasjonen til livs, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på en pressekonferanse.

Flere tiltak er på trappene, ifølge næringsministeren.

Vestre peker på at dagligvarekjedene øker sine priser mer enn før. Melkeprisen har økt med 6,5 prosent fra bonden, fra meieri til butikk er prisøkningen 6,9 prosent, men i butikken er melken hele 10,1 prosent dyrere.

Hvor tar pengene veien?

– Det er ingen enkle svar på hvor pengene tar veien, sier han.

Det er prisvekst i alle deler av verdikjeden. Det opplever også aktørene, men det samme gjør meieriene og de andre i denne verdikjeden, sier Vestre.

– Hvis det er slik at enkelte aktører nå prøver å utnytte denne muligheten til å øke fortjenesten sin, så er det en uting og en utnyttelse av forbrukerne som ikke hører hjemme noe sted. Vi forventer at alle markedsaktører holder seg for god til slik praksis, sier han.

Regjeringen sender nå på høring to alternative forslag for å forby usaklig prisdiskriminering. Forslagene er i tråd med et enstemmig vedtak i Stortinget.

To ulike forbud

Bakgrunnen er blant annet at ulike innkjøpspriser kan begrense konkurransen mellom kjedene.

– Dersom noen dagligvarekjeder systematisk og over lengre tid får bedre betingelser enn andre, vil det kunne skade konkurransen. Vi må for all del unngå at forbrukeren sitter igjen med dårligere utvalg og høyere priser enn nødvendig, sier Vestre.

Det første alternativet forbyr leverandører med vesentlig markedsmakt å prisdiskriminere uten at det kan begrunnes saklig. Det andre alternativet forbyr usaklig prisdiskriminering dersom det begrenser eller kan begrense konkurransen.

– I dette forslaget åpnes det for at Konkurransetilsynet kan vurdere flere leverandøravtaler under ett. Det kan bidra til en mer effektiv håndheving enn dagens regler, ifølge Næringsdepartementet.

Mer muskler til Konkurransetilsynet

En risiko er at et forbud også rammer prisdiskriminering som er bra for konkurransen og gir lavere priser til forbrukerne.

– Derfor er det viktig at vi får høre alle gode argumenter for og imot et slikt forslag, sier næringsministeren.

I tillegg ønsker Næringsdepartementet å gjøre Konkurransetilsynet bedre rustet til å gripe inn i både dagligvare- og andre bransjer.

– Det vil også kunne bidra til bedre konkurranse, som gir bedre utvalg i butikkene og forbrukerne mer for pengene, sier Vestre.

Nærings- og fiskeridepartementet utreder nå behovet for et nytt markedsetterforskningsverktøy og hvordan dette eventuelt skal utformes. Forslaget sendes på høring i vinter.

Publisert: