- Sellafield-utslipp gir alvorlig bekymring

-Utslippene av radioaktivt avfall fra Sellafield-anleggene harforårsaket alvorlig bekymring blant kystbefolkningen i Norge, sastatsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) da han onsdag åpnetNordsjøkonferansen i Bergen.