Skepsis i legemiljøet

Leder i Rogaland legeforening, Norvald Lundetræ, mener det erbetenkelig at relativt friske folk skal bli kjøpt forbi syke ihelsekøen.