Lensmann fikk bot for å ha nektet kvinne gjeldsordning

Lensmann Harald Kopperud på Sørum er ilagt en bot på 5.000 kroner etter at en kvinne i sju år forsøkte å få frivillig gjeldsordning uten å lykkes.