- For mange bønder på Stortinget

Det sitter for mange bønder og turister på Stortinget. Derfor får ikke Oslo de pengene byen trenger for å lage gode kollektivløsninger, mener Odd Einar Dørum.