SAS lover fortsatt full åpenhet

SAS legger vekt på åpenhet og dialog i sin organisasjon. Flyselskapet har ikke til hensikt å holde noe skjult verken overfor publikum eller myndigheter.