- Vi må svelge kameler

Høyres Per-Kristian Foss forbereder partifellene på at partiet måregne med å svelge en del politiske kameler iregjeringsforhandlingene med Kristelig Folkeparti og Venstre.