Norge for opptatt av militært forsvar

I lys av terroren i USA kritiserer direktør Helen Bøsterud i Direktoratet for sivilt beredskap det norske samfunnets ensidige satsing på militært forsvar.