Forsvaret vil låse våpnene

Misbruk av HV-våpen kan hindres ved tettere siling av soldater, våpen kan sikres eller fjernes, og befal kan følge bedre med soldatene.