- Skrev under kjøpekontrakt selv

Per Orderud forklarte i Eidsivating lagmannsrett at det var hanselv som forfalsket farens underskrift på en kjøpekontrakt påOrderud gård. -Jeg var redd min far skulle trekke seg fra salget engang til. Dessverre sviktet motet og jeg skrev under selv, sa PerOrderud.