Krohn Devold vurderer å åpne for forkjøpsangrep

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold vil at Forsvaret skal væreklar til å delta i «preventive» angrep i andre land, i tråd medlinjen til George W. Bush.