Om et annerledes barn

— Jeg synes at det er så mye trist å lese om funksjonshemmede barn,så mye hovedfagsvidløftig. Derfor fikk jeg lyst til å lage enalternativ fagbok om å være annerledes, sier Synnøve M. Sydnes.