Fall i bensinpriser ga lavere prisvekst

Konsumprisindeksen økte med 0,1 prosent fra mai til juni i år. Det var særlig lavere bensinpriser som bidro til at veksten ikke ble større.