Per Orderud kan få vikar på gården

Per Orderud håper at driften på Orderud gård på Sørum i Akershus kan fortsette ved hjelp av en vikar som kan bo på gården.