Politileder: - Bakmannspoliti ikke nok

Lederen av Politiets Fellesforbund mener det ikke er nok med etbakmannspoliti med 30 etterforskere. I kampen mot organisertkriminalitet ønsker han seg et norsk FBI, som kan operere i helelandet.