Kringkastingsrådet vil slippe RV til

Kringkastingsrådet ber ledelsen i NRK vurdere på nytt om Rød Valgallianse skal slippe til i partilederdebatten.