Norsk jurist i kommisjon som gransker SAS

Forretningsadvokat Gudmund Knudsen i advokatfirmaet BAHR i Oslo blir med i kommisjonen som skal granske SAS-styrets rolle i SAS/Maersk-saken.