Få alger i kyststrømmen

Fiskeridirektoratet toner ned den umiddelbare faren for storstiltfiskedød i flere oppdrettsanlegg. — Situasjonen er fortsattalvorlig. Vi følger utviklingen fra to fartøyer. Men så langt harvi ikke funnet noen markert algefront vest for Kristiansand, siermarinbiolog Gunnar Larsen i Fiskeridirektoratet til Aftenbladet.