Importforbud fra hele EU

Regjeringen innfører forbud om import av klovdyr, kjøtt ogmelkeprodukter fra hele EU for å motvirke munn— og klovsyke.