Salgslagsskepsis til nattestengte fiskemottak

Fiskesalgslagene frykter at nattestengte fiskemottak vil få alvorlige følger for fiskerne og fiskekjøperne. Nattestengte fiskemottak er nevnt som ett mulig tiltak mot fiskefusk.