Erling Lae: Aetat må satse på svake grupper

Byrådsleder Erling Lae (H) i Oslo mener Aetat bør legges om til å konsentrere seg om å finne arbeid til innvandrere og svake grupper.Han sier arbeid er nøkkelen til integrering av innvandrere.