En av to begår nye lovbrudd

Over halvparten av alle straffedømte narkotika— og vinningsforbrytere begår nye lovbrudd kort tid etter endt soning.