Villreinområder lekeplass for ungdom på snøscooter

Villreinrådet i Norge oppfordrer politiet og miljømyndighetene til å sette en stopper for ulovlig kjøring med snøscooter i villreinområdene.