Fant graven til nesten 2.000 soldater

Da mannskapet om bord i KNM Tyr først fikk øye på noen gamle propeller på Barentshavets bunn, 300 meter under overflaten, var de sikre på at de hadde funnet vraket etter det tyske krigsskipet «Scharnhorst».