Stolt Sea Farm anmeldes for merkefjerning

Næringsmiddeltilsynet i Søndre Vestfold anmelder firmaet Stolt Sea Farm til politiet, melder TV 2. Tilsynet mistenker firmaet for å ha planlagt å merke gammel laks på nytt og selge det videre.