Lillesand-rektor permitterer ikke

Det blir likevel ikke forlenget skoleferie for elevene ved Borkedalen barneskole i Lillesand. Rektor Ole Tobias Knudsen vil trekke tilbake permitteringsvarslet til lærerne.