Tjente 25 millioner på Big Brother

Til tross for skeptiske annonsører og ledig annonsekapasitet har TVNorge hatt inntekter på nærmere 90 millioner kroner på Big Brother, ifølge beregninger Aftenposten har foretatt.