Kirkerådet mener Kirken bør ansette prostene selv

Kirkerådets sekretariat mener Den norske kirke bør få ansette prostene, mens Kongen i statsråd fortsatt skal utnevne biskopene.