Torpedosiktet fikk finger klippet av

Politiadvokat Inge Bjørn Eidem ved Stavanger politikammer og flereandre kilder bekrefter overfor Aftenbladet at en 31 år gammeltorpedosiktet mann, bosatt i Stavanger, like før påske fikk klippetav det ytterste leddet på den ene lillefingeren. Samtidig ble flereav fingrene hans brukket.