Påstand om 21 år for begge tiltalte

Aktor, førstestatsadvokat Edward Dahl la i Kristiansand byrett i dag ned påstand om at Viggo Kristiansen skal dømmes til 21 år fengsel og 10 års sikring. Aktor la ned påstand om den samme straffen for Jan Helge Andersen.