Taushet og tvil i KrF om Irak

Kristelig Folkepartis utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson vilikke si offentlig hva hun mener om krig mot Irak. Hun viser tilutenriksminister Jan Petersen fra Høyre.