Lettere å få erstatning etter frifinnelse

En som blir frifunnet i en rettssak skal i utgangspunktet ha krav på full erstatning for de tapene vedkommende har hatt i forbindelse med rettsforfølgningen.